آرشیو دسته: سیاسی

عضویت در خبرنامه<
آذربایجان در انتظار عمل

آذربایجان در انتظار عمل

با نگاهی به مطبوعات چند سال اخیر چاپ منطقه آذربایجان دیده می شود همواره چندین مشکل بزرگ و مطرح پای ثابت تیتر ها و مطالب رسانه های محلی است. دریاچه اورمیه ، وضعیت راه های استان، وضعیت و شیوه بهره برداری از معادن،  بهداشت و درمان، گردشگری، ورزش، قطارشهری، راه آهن، افزایش بیکاری، رشد آمار ... متن کامل »

رفتن به بالا